parswood
01 دی 1401 - 11:16

امنیت شغلی، معیشت و مسکن دغدغه‌های جامعه کارگری خراسان جنوبی

بیرجند- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری خراسان جنوبی امنیت شغلی، معیشت و مسکن است.

علی حسین رعیتی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر امنیت شغلی، معیشت و مسکن را از مهم‌ترین دغدغه‌های تشکل‌های جامعه کارگری خراسان جنوبی اعلام کرد.

به گفته وی توقع جامعه کارگری از کارفرمایان و دولت به عنوان شرکای اجتماعی این است که با حمایت از آنها سبب کاهش دغدغه‌های آنها شویم.

وی با اشاره به اینکه با دستور رئیس جمهور اقداماتی در حال انجام است، گفت: امیدواریم با انجام آنها از دغدغه امنیت شغلی کارگران کاسته شود.

وی افزود: در حال تهیه لایحه‌ای برای ارائه به دولت و مجلس هستیم که در قالب آن اصلاحاتی در موادی از قانون کار با تصویب دولت و مجلس برای کاهش دغدغه‌های جامعه کارگری در خصوص امنیت شغلی انجام خواهد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در زمینه معیشت کارگران هم در سال جاری با افزایش دستمزد و کمک معیشتی های کارفرمایان به نوعی دغدغه معیشتی کارگران کم شد. هرچند موضوع‌های دیگری بر روی این امر تأثیر گذاشت.

رعیتی فرد با بیان اینکه امیدواریم با نظر مثبت دولت و کارفرمایان بتوانیم دغدغه معیشتی کارگران را کم کنیم، ادامه داد: رئیس جمهور در این خصوص فرموده اند: «اقدامی که برای افزایش ۵۷.۴ درصد حقوق و دستمزد انجام شد در طی سال‌های گذشته بی نظیر است».

وی گفت: در اجلاس جهانی کار زمانی که این موضوع را مطرح کردیم، همه شرکت کنندگان در این اجلاس از این موضوع که برای کمک به جامعه کارگری انجام شد، استقبال کردند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با همکاری‌های سه جانبه گرایی تلاش می‌کنیم تا در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای کاهش دغدغه‌های جامعه کارگری موفق باشیم.

منبع: مهر
شناسه خبر: 926018